Tõstke oma kuulutuse vaadatavust ning avaldage see rubriigi avalehel!


Kuldne Börs


Rubriigi avalehele lisatud kuulutus on vastavas rubriigis nähtav kohe kuulutuste nimekirja kohal. Nii tõuseb teie kuulutus reakuulutuste seast esile ning hakkab lugejale kohe silma.

Igas rubriigis on ruumi 5 kuulutusele. Kui „Pildiga kuulutus rubriigi avalehel“ märkeruut on mitteaktiivne, siis on vastavasse kategooriasse juba viis kuulutust tellitud ning hetkel juurde tellida ei saa. Sel juhul peate ootama, kuni mõni kuulutustest aegub ning koht vabaneb.