Tõstke oma kuulutuse vaadatavust ning lisage see aripaev.ee lehele Kuldse Börsi bännerisse!


Äripäev


Äripäeva veebilehte külastab iga päev 26 000 inimest. Näidates oma kuulutust www.aripaev.ee lehel, suurendate oma kuulutuse vaadatavust kuni 8 korda.

Äripäev


Bänner mahutab 10 kuulutust, korraga näidatakse neist viit. Kuulutused vahetuvad automaatselt iga viie sekundi tagant.

Kui „Pildiga kuulutus aripaev.ee lehel“ märkeruut on mitteaktiivne, siis on bännerisse juba üheksa kuulutust tellitud ning hetkel juurde tellida ei saa. Sel juhul peate ootama, kuni mõni kuulutustest aegub ning koht bänneris vabaneb.